ASIAKASPALAUTTEET

Olemme tänä vuonna alkaneet kerätä asiakaspalautetta asiakkailtamme. Palautteiden avulla voimme
kehittää ja parantaa toimintaamme asiakaslähtöisellä tavalla. Niillä on myös iso merkitys itselle ja
työntekijöillemme jaksamisen kannalta. Ainakin silloin kun se on tällaista mitä eilen saimme: